Billedkunst

#KrusedullerMedKantFinurlighederiFarver

Tillad Tid

Tillad Plads

Tillad Ro


Til

Fordybelsen

Kærligheden

Pausen

Respekten

Taknemmeligheden

Ærligheden

Omsorgen


Både til dem du elsker


Og til dig selv


/anura art at heart, 2022'Pink Clouds' 2018 (udsnit).Alkohol ink på syntetisk kunstnerpapir, 13 x 18, Solgt

Mit ønske er

...at vi alle tør tillade os selv tid, plads og ro til at turde lytte til vores egne indre finurlige kruseduller, og virkelig høre hvad de fortæller os, så vi kan leve det liv, vi inderst inde drømmer om.

For krusedullerne er vores indre kompas. Vores rettesnor. Vores personlige vejleder i et mangegrenet liv. De manifesterer sig som vores intuition. Vores mavefornemmelse. Som dét der, vi egentlig godt ved, men ikke altid kan, vil eller tør lytte til og rette os efter.


Og det, synes jeg, er synd. For vi kan lære så utrolig meget af de finurlige kruseduller. De kan fortælle os, om vi er på rette vej, eller om vi skulle have været drejet af for længe siden. De kan huske os på alt det, vi har at glædes over. Og de kan minde os om alt det, vi bør kigge nærmere på og undersøge.


Krusedullerne kan lære os om ægthed. Om at være tro mod os selv. Om at gå vores egne veje, og ikke følge strømmen, hvis vi ikke har lyst. Vi kan lære at lade noget blomstre og gro, for til sidst at se det springe ud. Vi kan lære om kærlighed - både til os selv, til dem vi elsker, og til resten af verden. Og det må være et af livets hovedmissioner ♡

'If Your Dreams Don't Scare You, They Aren't Big Enough' 2019 (udsnit).Alkohol ink på syntetisk kunstnerpapir,30x42, Solgt

B i l l e d k u n s t   e r   s t e m n i n g e r   &   f o r n e m m e l s e r   -   F ø l e l s e r

B i l l e d k u n s t   e r   f o r t æ l l i n g e r   &   h i s t o r i e r   -   O p l e v e l s e r

B i l l e d k u n s t   e r   s u b j e k t i v   &   i n d i v i d u e l   -   P e r s o n l i g

'On My Way'


Om at bevæge sig fremad


Om at finde, samle og udskifte de rette brikker i livets puzzlespil


Om at blive bevidst om, at retningen er rigtig


On My Way - Original - alkohol ink - anura art at heart

'On My Way 2020 (udsnit)

Alkohol ink & Posca tusch på syntetisk kunstnerpapir, 20x30

Men det kan kræve mod

...at sidde stille og lytte. At mærke. At føle. At fornemme sit indre

Det kan kræve mod at være ærlig overfor sig selv - overfor sit hjerte. Det kan kræve mod at erkende sin egen sårbarhed. Det kan kræve mod at være i sig selv - og med sig selv. Og det kan kræve yderligere mod, at - måske - skulle ændre sig selv eller sin ydre verden for at opnå sjælefred og indre balance.


Husk at være nænsom mod dig selv og processen

Så når krusedullerne forsøger at fortælle os noget, mener jeg, at vi helt nænsomt og selvkærligt, bør tillade os selv tid og rum til at forsøge at forstå, anerkende og respektere dem. Vi bør sige tak til os selv for at udvise mod til at lytte, og vi bør vise taknemmelighed for krusedullernes eksistens og budskaber. De er til for at hjælpe os med at blive de bedste udgaver af os selv.

Og det må også være et af livets hovedmissioner ♡

Dit flotte billede er kommet op at hænge ved kaffemaskinen, så det er det første vi ser, når vi kommer ned i køkkenet om morgenen. Vi er meget glade for det, og for mig symboliserer det noget vild natur fra en af vores rejser.

Mads

Tak


Om du oplever mine indre finurlige kruseduller i mine værker, er ikke vigtigt. Det vigtige er tværtimod, hvad dine indre finurlige kruseduller forsøger at fortælle dig, når du ser på kunsten? Hvad vækker de i dig? Hvad oplever du? Har du mod på at lytte? 

Hvorledes du end måtte opleve min kunst, vil jeg sige dig tusinde tak, fordi du tog dig tid til at stoppe op og læse dette. Det betyder meget for mig. 


// Anura, anura art at heart ♡

Maleprocessen


Når jeg begynder på et værk, så kender jeg meget sjældent retningen


Jeg kender ikke resultatet, men jeg fornemmer, hvorledes følelserne og tankerne trænger sig på og langsomt former sig på det blanke lærred foran mig. Alle mine oplevelser, erindringer og stemninger vælter ud af mig - både de hårde og de grimme, de smukke og de kærlige.


Det er, som om min krop har en masse at fortælle, uden at jeg selv sætter ord på. Jeg behøver blot at være åben og nysgerrig, og skabe rum til at følelseskrusedullerne kan udfolde sig.


Først langt inde i processen forstår jeg meningen med og betydningen af det aktuelle værk.


For mig er titlerne essentielle


Dét, at udvælge de helt rette ord til det enkelte kunstværk, er ligesom at få tingene til at gå op i en højere enhed.


De indre kruseduller får et ansigt og et navn - de bliver næsten legemliggjorte. De bliver håndgribelige. Synlige. Og de bliver langt tydeligere at forholde sig til og forstå.

Coming Up for Air - Original - Alkohol ink - anura art at heart

'Coming Up for Air' 2021

Alkohol ink, blæk & akryl på syntetisk kunstnerpapir, 30x42

Udvalgte procesbilleder af 'Coming Up for Air'

#KrusedullerMedKantOgFinurlighederiFarver       #SmukkeSmykkerSmiler       #AlkoholinkKursus